Jämförelse av lekplatsutrustning

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Olika sorters lekplatsutrustning

Finns det något härligare än att se våra barn leka utomhus? Lekplatser med olika sorters lekplatsutrustning gör att barnen får möjlighet att bli av med energi, och det kan även bidra till en ökad social och fysisk förmåga för barnen. Men hur skiljer sig egentligen lekplatsutrustningarna och hur kan de påverka våra barns sinnen?

Regler & krav på lekplatsutrustning

Utomhuslekplatser finns nästan överallt, både i offentliga miljöer och på skolor. Det är viktigt att utrusningen är utformad på rätt sätt, så barnen inte skadas när de leker. Därför finns det regler om hur lekplatsutrustning ska hanteras i form av tillverkning, montering och besiktning. I Sverige har vi en produktsäkerhetslag som kräver att all lekplatsutrustning på offentliga miljöer och skolor måste vara kontrollerade och följa de säkerhetskrav som ställs på tillverkning.

Olika teman på lekplatsutrustning

Som vi skrev tidigare så bidrar lekplatser till att barn utvecklar olika fysiska och psykiska förmågor. Utvecklingen av anpassningsbara lekplatser har ökat mycket de senaste åren och det blir allt vanligare att konstruera lekplatsutrustningen utefter olika syften för barnen.
Lappset.se är ett företag som tillverkar och levererar anpassningsbar lekplatsutrustning till både offentliga miljöer och skolor. De de har dessutom vunnit pris för deras lekplatsutrustnings-serie ”Halo”, som är en modern och nytänkande lekutrustning. 

Vi har valt att jämföra tre olika typer av lekplatser med olika syften. Detta för att visa er hur lekplatser kan skilja sig åt och hur olika sorters lekplatsutrustning kan påverka barnens lek och stimulans.

Temalekplatser

Något som blir allt vanligare är att lekplatser anpassas utefter teman. Det kan vara allt från bondgårdslekplatser till piratlekplatser. På exempelvis en piratlekplats finns då anpassad lekplatsutrustning som piratskepp, skattkarta och klätterställningar som gör att barnen får använda sin fantasi och sätta sig in i temat. Det kan låta som en simpel idé, men sanningen är att det finns flera fördelar med att barn leker på temalekplatser. Lappset.se är duktiga på att konstruera just temalekplatser och på deras hemsida kan du även läsa mer om hur lekplatsutrustning för olika teman kan se ut.

Fördelar med temalekplatser:

  • Barnen får öva på sin fantasi
  • Ökade kunskaper om ett tema
  • Bidrar till fysisk och psykisk stimulans

Interaktiv lek

Lekplatser som är anpassade för interaktiv lek syftar på att öka barns aktivitet och gemenskap, genom att utöva lekar och spel tillsammans utomhus. Det digitala samhället vi lever i gör att barn dras till att leka mer digitalt i stället för utomhus. Därför är en lekplats som är anpassad till interaktiv lek bra. De uppfyller barnens intresse för spel, men på ett mer aktivt sätt utomhus. En interaktiv lek kan t.ex. vara en musikmaskin eller en interaktiv fotbollsvägg som får barn att röra på sig. Lappset.se satsar mycket interaktiv lek i deras lekplatsutrustningar och på deras sida kan du läsa mer om arbetet.

Fördelar med interaktiv lek:

  • Ökad gemenskap bland barnen
  • Bidrar till mer fysisk aktivitet
  • Spel gör så att hjärnan får arbeta

Urbana lekplatser

Urbana lekplatser är de som är utrustade med till exempel hinderbanor, karuseller och rutschkanor. Detta för att skapa en upplevelse för barnen med varierade aktiviteter som de kan utföra på ett enkelt sätt. Urbana lekplatser är också bland den vanligaste typen av lekplatser som finns. Lekplatsutrustningen ser ofta likadan ut på dessa lekplatser och bidrar då till att barnen känner igen sig. På så sätt känner de sig bekväma och vågar snabbt börja leka och utföra de olika aktiviteterna. Denna sorts lekplats passar både för barn som leker ensamma och tillsammans.

Fördelar med urbana lekplatser:

  • Barnen känner igen lekplatsutrustningen
  • Funkar bra att leka ensam och tillsammans
  • Varierande aktiviteter 

Vilken lekplatsutrustning är bäst?

Som du nu läst så kan lekplatsutrustning se ut på olika sätt. Det är svårt att säga vilken slags lekplats och lekplatsutrustning som är bäst lämpad för barn, då de fyller olika funktioner och syfte. Vissa kräver mer fysisk aktivitet, medan andra bidrar till hjärngympa och ökad gemenskap. Vi skulle säga att det bästa är en kombination av allt. För vi vill ju trots allt att våra barn ska bli både fysiskt och psykiskt starka individer och som grupp. Ett roligt tips som vi vill ge till er barnfamiljer är att åka på lekplatsturné. Barnen kan då pröva på olika aktiviteter och ni som familj får garanterat en härlig upplevelse och gemenskap tillsammans!